KošaricaArtiklov0

V nakupovalni košari ni artiklov.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ukrepi

Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Aktivnosti

 1. PAKIRNA LINIJA ZA MLEVSKE IZDELKE

Aktivnost je obsegala  nabavo pakirne linije za mlevske izdelke. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povzetek

Predmet projekta je ureditev nove pakirne linije.

Nakup nove tehnološke opreme obsega nakup pakirne linije za  pakiranje mlevskih izdelkov.

Naložba je z vidika investicije v nove tehnologije  upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po višji produktivnosti.

Glavne dejavnosti

V obratu Murska Sobota smo namestili opremo za pakiranje mlevskih izdelkov. Proizvodni proces je sodoben in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju  kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program smo dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:

 • povečati obseg prodaje pakiranih izdelkov,
 • povečati krog ciljnih kupcev, poiskati nove ključne trge in povečati prihodke od prodaje,
 • povečati svojo konkurenčnost,

 

Strategija razvoja:

 • zagotavljati stalno visoko kakovost svojih predelanih izdelkov
 • povečati proizvodnjo in razširiti ponudbo,
 • učinkovito izvajanje trženjskih aktivnosti in promocije,
 • ohranjati trdne poslovne stike in odnose z dosedanjimi kupci ter vzpostavljanje stikov z novimi,
 • vspostaviti trdno povezovalno verigo z drugimi ekološkimi kmetijami,
 • čim bolj znižati stroške poslovanja,
 • dosegati dobre prodajne pogoje,
 • spremljati trende in novosti na področju ekološkega kmetijstva

Pričakovani rezultati:

 • doseganje večje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih

2. NOTRANJI SILOSI Z DODATNO OPREMO IN SKLADIŠČNE CELICE ZA SKLADIŠČENJE ŽIT

Aktivnost je obsegala  nabavo notranjih silosov in skladiščnih celic za skladiščenje žit. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povzetek

Predmet projekta je postavitev notranjih silosov in skladiščnih celic za skladiščenje žit.

Naložba je z vidika investicije v nove tehnologije  upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po večjem obsegu proizvodnje.

Glavne dejavnosti

V obratu Murska Sobota smo namestili notranje silose in skladiščne celice. Nove skladiščne kapacitete nam omogočajo skladiščenje večjega obsega ekoloških žitaric. Prav tako  z naložbo dosegamo višje standarde skladiščenja in zagotavljanja visokih higienskih standardov.

Cilji:

 • Povečati kapaciteto skadiščenja,
 • Izboljšati skladiščne pogoje,
 • Enostavneje rokovanje s surovinami,

Strategija razvoja:

 • zagotavljati stalno visoko kakovost svojih predelanih izdelkov
 • povečati proizvodnjo in razširiti ponudbo,
 • učinkovito izvajanje trženjskih aktivnosti in promocije,
 • ohranjati trdne poslovne stike in odnose z dosedanjimi kupci ter vzpostavljanje stikov z novimi,
 • vspostaviti trdno povezovalno verigo z drugimi ekološkimi kmetijami,
 • čim bolj znižati stroške poslovanja,
 • spremljati trende in novosti na področju ekološkega kmetijstva

Pričakovani rezultati:

 • doseganje večje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih

3. VZOPSTAVITEV IN RAZVOJ KRATKIH DOBAVNIH VERIG IN LOKALNIH TRGOV – UKREP 16.4

VILA NATURA D.O.O. je bila uspešna skupaj s 11 ostalimi ekološkimi kmetijami na 2. JR za ukrep 16.4.  Podpora za hrizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi in lokalnih trgov ter za promocijo dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezani z razvojem kratkih verig in lokalnih trgov. Projekt poteka od 01.11.2020 do 01.11.2022.

NASLOV PROJEKTA

Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških kmetijskih gospodarstev SV Slovenije

Povzetek vsebine projekta

V okviru projekta bomo vzpostaviti kratko dobavno verigo med proizvajalci ekoloških proizvodov in izdelkov na območju SV Slovenije ter organizatorjem celotne dobavne verige. Organizator kratke dobavne verige bo večji del kupljenih surovin tudi dodelal in predelal v končne izdelke ter skupaj s kupljenimi izdelki prodal na lokalnem trgu. Izdelke bo prodajal po različnih prodajnih poteh: javni zavodi (šole, vrtci), male lokalne trgovine, prodaja na premičnih stojnicah in preko internetne prodaje. Vodilni partner bo tudi izvedel več promocijskih aktivnosti v smeri promocije posameznih partnerjev v projektu in tudi blagovne znamke vodilnega partnerja Vila natura.

Pričakovani rezultati projekta

 • Organizirana kratka dobavna veriga ekoloških proizvajalcev SV Slovenije, ki vključuje 11 partnerjev
 • Organizacija promocije na petih javnih dogodkih
 • Promocijo projekta se bo izvedlo preko petih komunikacijskih sredstev
 • V okviru projekta se bo zaposlila ena oseba 
 •  Izdelal se bo re dizajn blagovne znamke Vila natura  in oblikovala linija embalaže za testenine.

Več informacij o projektu kratka veriga najdete tukaj