KošaricaArtiklov0

V nakupovalni košari ni artiklov.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ukrepi

Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Aktivnosti

 1. PAKIRNA LINIJA ZA MLEVSKE IZDELKE

Aktivnost je obsegala  nabavo pakirne linije za mlevske izdelke. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povzetek

Predmet projekta je ureditev nove pakirne linije.

Nakup nove tehnološke opreme obsega nakup pakirne linije za  pakiranje mlevskih izdelkov.

Naložba je z vidika investicije v nove tehnologije  upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po višji produktivnosti.

Glavne dejavnosti

V obratu Murska Sobota smo namestili opremo za pakiranje mlevskih izdelkov. Proizvodni proces je sodoben in skladen z dosežki stroke ter zahtevami po doseganju  kakovosti in visokih higienskih standardov. Dosedanji proizvodni program smo dopolnili in razširili z novimi izdelki.

Cilji:

 • povečati obseg prodaje pakiranih izdelkov,
 • povečati krog ciljnih kupcev, poiskati nove ključne trge in povečati prihodke od prodaje,
 • povečati svojo konkurenčnost,

 

Strategija razvoja:

 • zagotavljati stalno visoko kakovost svojih predelanih izdelkov
 • povečati proizvodnjo in razširiti ponudbo,
 • učinkovito izvajanje trženjskih aktivnosti in promocije,
 • ohranjati trdne poslovne stike in odnose z dosedanjimi kupci ter vzpostavljanje stikov z novimi,
 • vspostaviti trdno povezovalno verigo z drugimi ekološkimi kmetijami,
 • čim bolj znižati stroške poslovanja,
 • dosegati dobre prodajne pogoje,
 • spremljati trende in novosti na področju ekološkega kmetijstva

Pričakovani rezultati:

 • doseganje večje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih

2. NOTRANJI SILOSI Z DODATNO OPREMO IN SKLADIŠČNE CELICE ZA SKLADIŠČENJE ŽIT

Aktivnost je obsegala  nabavo notranjih silosov in skladiščnih celic za skladiščenje žit. Investicija je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Povzetek

Predmet projekta je postavitev notranjih silosov in skladiščnih celic za skladiščenje žit.

Naložba je z vidika investicije v nove tehnologije  upravičena. Bila je nujna zaradi posodobitve tehnološkega procesa in potrebe po večjem obsegu proizvodnje.

Glavne dejavnosti

V obratu Murska Sobota smo namestili notranje silose in skladiščne celice. Nove skladiščne kapacitete nam omogočajo skladiščenje večjega obsega ekoloških žitaric. Prav tako  z naložbo dosegamo višje standarde skladiščenja in zagotavljanja visokih higienskih standardov.

Cilji:

 • Povečati kapaciteto skadiščenja,
 • Izboljšati skladiščne pogoje,
 • Enostavneje rokovanje s surovinami,

Strategija razvoja:

 • zagotavljati stalno visoko kakovost svojih predelanih izdelkov
 • povečati proizvodnjo in razširiti ponudbo,
 • učinkovito izvajanje trženjskih aktivnosti in promocije,
 • ohranjati trdne poslovne stike in odnose z dosedanjimi kupci ter vzpostavljanje stikov z novimi,
 • vspostaviti trdno povezovalno verigo z drugimi ekološkimi kmetijami,
 • čim bolj znižati stroške poslovanja,
 • spremljati trende in novosti na področju ekološkega kmetijstva

Pričakovani rezultati:

 • doseganje večje dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih