Smo prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.


 

 

 

PREDELAVA, PAKIRANJE, ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE ŽIT IN SEMEN

 

Aktivnost je obsegala delno rekonstrukcijo prostora kjer poteka naša proizvodnja, ureditev električnih razvodov, ureditev prostora za pripravo izdelkov za trg, ureditev prostora za vodenje proizvodnje, nabavo stroja za čiščenje žit in drugih semen ter nakup avtomatske pakirne linije za pakiranje žit in semen.

 

 1. PAKIRNA LINIJA ZA PAKIRANJE ŽIT IN SEMEN

  Nabavili smo avtomatsko pakirno linijo za pakiranje žit in semen. Predhodno je bilo potrebno urediti infrastrukturo za namestitev pakirne linije.

  Podpora je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

   

 2. NAKUP SEPARATORJA ZA ČIŠČENJE ŽIT IN SEMEN

  Nabavili smo separator za osnovno čiščenje žit in semen takoj po žetvi. Potrebno je bilo urediti infrastrukturo za namestitev separatorja. Postavili smo podest na višini 2 metra na katerega smo namestili separator. Prav tako smo k separatorju še namestili elevator s peharčki in ciklon za odvajanje prahu, manjših delcev in slame.

  Podpora je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

   

   

 3. UREDITEV PROSTORA ZA VODENJE PROIZVODNJE IN ROČNO PAKIRANJE

  Uredili smo prostor za ročno pakiranje in pripravo izdelkov za trg ter prostor za vodenje proizvodnje. V ta namen smo nabavili kontejnerske enote katere smo povezali ter uredili pisarno za vodenje proizvodnjo.

  Podpora je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

   

   

Glavne dejavnosti:

V obratu Marko Slavič, Lendavska ulica 1, Murska Sobota kjer se ukvarjamo izključno s predelavo ekoloških žit in oljnic smo zaključili investicijo nabave nove pakirne linije, separatorja za žita in semena, ureditev prostorov za ročno pakiranje in vodenje proizvodnje ter ureditev nove osnovne infrastrukture za obratovanje.

Dosedanjo dejavnost predelavo ekoloških žit smo nadgradili z omenjenimi napravami in objekti ter nadgradili z novimi proizvodi.

 

 

Cilji

 • Posodobitev in avtomatizacija proizvodnje s povečanjem produktivnosti
 • Ohranitev obstoječih delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter možnost novega zaposlovanja.
 • Zagotavljanje visoke kakovosti izdelkov skladno z najvišjimi standardi mednarodnih trgovskih združenj.
 • Uporabljati le slovensko surovino za naše izdelke

 

 

Pričakovani rezultati:

 • racionalnejša proizvodnja,
 • zagotavljanje visokih standardov kvalitete izdelkov,
 • doseganje večje gospodarnosti in dodane vrednosti na zaposlenega,
 • doseganje večje konkurenčnosti na domačem in tujih trgih.

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si/